Przechowywanie herbaty może być bardzo proste ale i bardzo trudne w zależności od rodzaju herbaty. Ogólne zasady dotyczą wszystkich herbat, ale niektórych w większym stopniu. Najpierw opiszę zasady ogólne, a w dalszej części zasady przechowywania poszczególnych rodzajów i gatunków.

 Podstawowe zasady przechowywania herbat tradycyjnych jak i  ziołowych czy owocowych można ująć w kilka zaleceń:

 1. Ograniczamy dostęp powietrza.
  Herbaty na jednym z etapów produkcji są wietrzone czyli poddawane działaniu powietrza-utlenianiu. Ten etap zwany też fermentacją trwa w zależności od herbaty krócej lub dłużej (więcej na stronie o produkcji herbaty). Po tym etapie jest zatrzymywana dalsza fermentacja, ale po zakończonej produkcji herbaty herbata poddana na działanie powietrza dalej fermentuje zmieniając swoje właściwości. Szczególnie podatne na działanie powietrza są herbaty białe, żółte, zielone i oolong.
 2. Przechowujemy z dala od źródła ciepła najlepiej w chłodnym miejscu
  Wysoka temperatura sprzyja ulatnianiu się związków lotnych zawartych w liściach herbaty. Powoduje to utratę zapachu i smaku. Szczególnie istotne dla herbat świeżych o dużej zawartości naturalnej wilgoci.
 3. Przechowujemy w ciemnym miejscu
  Światło dla wielu artykułów spożywczych, a dla herbat szczególnie i to wszystkich rodzajów powoduje zmiany w liściach prowadząc do utraty walorów smakowych i zapachowych.
 4. Z dala od źródeł silnych zapachów
  Ta zasada, również dotyczy wszystkich herbat. Herbaty oprócz charakterystycznego smaku mają niepowtarzalny zapach a wysuszone liście łatwo chłoną zapachy i wilgoć z zewnątrz. Nawet najlepsza herbata pachnąca rybami czy wędliną nie będzie nikomu smakowała.
 5. W suchym miejscu, nienarażonym na skraplanie pary
  Wilgoć powoduje rozwój grzybów (tych niewidocznych) i szybką utratę walorów smakowych. Dotyczy również wszystkich herbat.
 6. W dobrych warunkach przechowujemy duże paczki, a małe zużywamy w krótkim czasie
  Ta zasada również oczywista, bo otwierając często duże opakowanie w celu konsumpcji  powodujemy dopływ świeżego powietrza, wilgoci i wzrostu temperatury, więc jeżeli mamy większą ilość herbaty dobrze jest podzielić ją na mniejsze porcje oddzielnie zapakowane.
 7. W odpowiednim pojemniku
  Porcje do bieżącego użytku najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętych ciemnych ceramicznych słojach. Na dłuższy okres w ciemnych i hermetycznych opakowaniach zapewniających. Nie stosujemy tej zasady do herbat typu PU-ERH, które mogą być w drewnianych czy papierowych opakowaniach w miejscach spełniających powyższe wymagania (od 2 do 5).

Herbaty BIAŁE i ŻÓŁTE

Szczególnie delikatne i wrażliwe. Okres ich przechowywania powinien być możliwie krótki a warunki wyjątkowo dobre. Nie można dopuścić do ich przesuszenia jak i zawilgocenia.

Herbaty ZIELONE

Powinny być przechowywane w dobrych warunkach z uwzględnianiem powyższych zasad i nie dłużej niż kilka miesięcy. Tracą one dość szybko swoje walory w warunkach naturalnych.

Herbaty OOLONG

Możemy przechowywać dość długo, dużo dłużej niż poprzednie, ale w szczelnych najlepiej hermetycznych pojemnikach lub zapakowanych próżniowo bez dostępu do powietrza.

Herbaty PU-ERH (i inne długo fermentowane)

Nie wymagają szczególnych warunków. Stosujemy tylko zasadę 2. czyli w chłodnym miejscu. Niektórzy twierdzą, że herbaty Pu-erh są jak wino czym starsze tym lepsze. W starożytnych Chinach były zawijane w papier i przewiązane sznurkiem, leżały tak przez długie lata w warunkach mieszkalnych. Inne wymagania, również ich dotyczą, ale w mniejszym stopniu.  Można je przechowywać bardzo długo bez utraty smaku.


W kolejnej części o samych opakowaniach.