Tradycyjna technologia wymagała od robotników wprawy, kwalifikacji, dużego wysiłku i ślepej dokładności przy wykonywaniu poszczególnych operacji, a także indywidualnego kunsztu.  Obecnie wytwarzanie herbaty znacznie różni się od dawnego, tradycyjnego sposobu chińskiego, wymagającego wielu ręcznie wykonywanych operacji.

Jednym z procesów jest suszenie, czyli przerywanie procesu fermentacji w temperaturze do 75 ° C.

Na filmie pokazano jedną z tradycyjnych metod suszenia herbaty.