Wielka Czerwona Szata (Big red robe) – Da Hong Pao  (大紅袍)  

Jest to wyśmienity oolong wysokiej fermentacji o specyficznych, skręconych, ciemnych listkach.  Jest mocno utleniona.

Jej nazwa oznacza wielką czerwoną szatę, co w Chinach odnosiło się do zwyczaju odznaczania najlepszego studenta na roku czerwoną szatą w dniu zakończenia szkoły.  Ma to symbolizować wyjątkową jakość tej herbaty.

Herbata Da Hong Pao oryginalnie pochodzi z gór Wuyi Shan, rośnie na przełęczy Dziewięciu Smoków. Oryginalne słynne cztery krzewy rosną na niedostępnej skale. Mieszkający nieopodal mnisi za pomocą bębenka wyszkolili małpy, które zbierały liście z niedostępnych krzewów na wysokiej skale. Prawdopodobnie jest to jednak wymyślona historia mająca podnieść rangę tej herbaty. Rzeczywiście mnisi zbierali liście z czterech słynnych krzewów, lecz używali do tego długich drabin.

Da Hong Pao jest jedną z najdroższych herbat świata. Teren skąd pochodzą cztery krzewy objęto ścisłym rezerwatem, produkowano jej jedynie 100g rocznie. Osiągała cenę 1,25 mln dolarów za kilogram. Teraz zbiory są już niemożliwe więc cała produkcja pochodzi z uprawianych w innych miejscach roślin z szczepów pobranych z oryginalnych drzewek. Rośliny, które rosną w innym miejscu chociaż genetycznie te same mają już inny smak.

Według legendy matka cesarza dynastii Ming została wyleczona z choroby przez pewną herbatę i ten cesarz wysłał wielkie czerwone szaty, by przyodziać cztery krzewy, z których pochodziła ta partia herbaty. Sześć oryginalnych krzaków, rosnących na skale w górach Wuyi podobno pochodzące z czasów dynastii Song, przetrwały do ​​dzisiaj i są bardzo czczone, kosztowne i drogie.

W ostatnich latach wiele firm zainwestowało w zachowanie zainteresowania tą herbatą i innymi tak zwanymi „sztucznymi” herbatami, które zazwyczaj mają bardzo wysoką jakość i mają bogatą historię, tak jak w przypadku Da Hong Pao. Ze względu na wysoką jakość, herbata Da Hong Pao jest zwykle zarezerwowana dla honorowych gości w Chinach.