1. Zbiór

Produkcję naparu herbaty rozpoczyna się od zbiorów. Zbiór pączków, liści i młodych pędów robi się do dziś dla niektórych gatunków herbaty ręcznie, ale większość herbaty jest zbierana mechanicznie. Ręczy zbiór polega na zrywaniu młodych z danego roku liści, pączków czy wierzchołków pędów rośliny. Mechaniczny na ścinaniu-koszeniu całych młodych odrostów wraz z młodymi gałązkami, które na dalszych etapach są rozdrabniane. Zbierane ręcznie części roślin pozostają w całości w następnych etapach produkcji.

2. Więdnięcie

Więdnięciu poddaje się rośliny przy produkcji herbat: Białej, Ooolong i Czarnej. Ten etap pomijany jest dla herbat: Żółtej, Zielonej i Czerwonej. Więdnięcie może przebiegać na słońcu lub pod przykryciem.

3. Łamanie

Łamanie, cięcie jest ze względów technologicznych wymagane dla herbat Czarnych i Oolong.

4. Utlenianie

Herbaty podawane procesowi łamania w następnym etapie są utleniane przez częściową (Oolong) lub pełną oksydację (Czarna).
Dla herbat Czarnych wykonuje się równie łączenie tych procesów (łamania z utlenianiem) w celu przyspieszenia procesu produkcji.

5. Przerywanie utleniania

Dla wszystkich herbat poza Czarną jest przerwanie procesów utleniania czy to naturalnego czy wymuszonego.
Przerwanie utleniania jest prowadzone w zależności od rodzaju herbaty różnymi metodami:
– podgrzewanie gorąca parą dla herbat Zielonych
– prażenie na patelniach dla herbat Oolong i Zielonych
– suszenie w piecach dla herbat Oolong i Białej

6. Żółcenie

Jest to kolejny etap któremu jest poddawana tylko herbata Żółta, która nie jest podgrzewana w wysokiej temperaturze tak jak inne herbaty w poprzednim etapie. Herbata Żółta jest lekko podgrzewana przez dłuższy czas.

7. Nadawanie kształtu

Ten etap dotyczy wszystkich herbat. Na tym etapie robi się zwijaniu lub tworzenie kulek. W zależności od producenta mogą być to czynności mechaniczne czy ręczne. Proces ten jest przeprowadzany przed końcowym suszeniem.

8. Suszenie

Końcowe suszenie do odpowiedniej wilgotności dotyczy wszystkich herbat. Przebiega w różny sposób w zależności od rodzaju herbaty.

9. Końcowa obróbka

Te procesy są często tajemnicą producenta i w zależności od rodzaju herbaty są to między innymi:
– naturalne starzenie (leżakowanie herbat nawet do kilkudziesięciu lat, najstarsze mają kilkaset a czym starsze tym lepsze) dla herbat Czerwonych
– palenie dla herbat Oolong